Tuesday, October 30, 2012

Vaovao du 30 octobre 2012


Madagascar: Plus de 3,5 millions de m3 de bois prélevés par an pour le combustible domestiques:

PDF Imprimer Envoyer
Mardi, 30 Octobre 2012
Le pays ne dispose qu’un peu plus de 1,2 million d’ha de forêts, une couverture vouée à disparaître d’ici 2030 au rythme actuel de la déforestation.
La plateforme de la société civile oeuvrant pour l’environnement ou Alliance Voahary gasy l’a souligné récemment. Or, les besoins des ménages urbains en bois de chauffe et en charbon de bois occasionnent le prélèvement de 3 531 816 m3 de bois énergie par an d’après l’Institut national de la statistique (INSTAT). Les campagnes de reboisement successives sont loin de couvrir ces besoins. De plus, elles ont l’allure d’un pique-nique où les institutions publiques comme les ministères s’adonnent tous les ans. Avec l’arrivée de la pluie, ces campagnes vont reprendre de plus belle. L’administration n’est pas la seule concernée. Depuis plusieurs années, des entreprises privées lui emboîtent le pas. Du côté de l’administration, ces gesticulations sans aucun impact coûtent chers. L’année dernière, un ministère y a englouti plusieurs dizaines de millions d’ariary. Et bien évidemment, le suivi des jeunes arbres mis en terre ne figure pas au programme.
A Madagascar, 53% des ménages urbains utilisent du charbon de bois ou du bois de chauffe. Ces combustibles de source ligneuse pourraient être remplacés par des sources d’énergie comme l’agrocarburant. Mais pour l’heure, le pays ne dispose d’aucune stratégie énergétique allant dans ce sens. Le cadre légal devant régir ce secteur fait même défaut. Voilà pourquoi la Plateforme agrocarburant durable (PAD) fait la promotion de cette source d’énergie. L’étude qu’elle a effectuée récemment sur le secteur montre que le pays dispose déjà des matières premières pour la production d’agrocarburant. Elle cite la canne à sucre plantée sur 69 820 ha, le manioc sur 378 290 ha, le maïs sur 306 392 ha, le son de riz… Ces plantes peuvent produire en quantité de l’agrocarburant. Le jacquier, la banane, l’ananas, le jatropha, le ricin, le coton, le soja et le palmier à huile peuvent aussi servir de matières premières. L’étude de la PAD souligne : « Les agrocarburants pouvant être développés à Madagascar sont l’agroéthanol, l’agrodiesel. Ils pourront servir de carburants et de combustibles au niveau des différents utilisateurs. Ils pourront ainsi se substituer aux produits pétroliers et à la biomasse ligneuse (bois de chauffe et charbon de bois) notamment provenant des forêts naturelles ».
Pour le remplacement du bois énergie en agroéthanol combustible, la segmentation des consommateurs a montré que 486 000 ménages (12% des ménages) seraient potentiellement des utilisateurs d’agrocarburant combustible. En tenant compte de la croissance démographique, le nombre de ménages potentiels utilisateurs de cette source d’énergie en 2021 atteindrait 666 000 contre 886 000 en 2030. L’agrocarburant peut être utilisé en tant que carburant, source d’éclairage et combustible pour la cuisson. Concernant l’agroéthanol carburant, le scénario proposé consiste à satisfaire le besoin avec des taux d’incorporation de 5% dès 2013, 10% en 2020 et 25% en 2030. Pour l’agrodiesel, le taux d’incorporation se situe au même niveau sur les mêmes périodes.

Monday, October 29, 2012

“Tsy ho azo mandrakizay Remenabila fa politika avolenta io » ,


 Mankaiza avokoa ny omby an’arivony angalarin-dry Remenabila ireo ? –Misy ampahany aondrana any ivelany ; fa misy kosa ny ampahany, izay betsaka ihany koa, hamatsiana ny tsena anatiny, indrindra eto Antananarivo. Ankoatra izay dia ambaran’ny fikambanana Arofototse fa fanakorontanana efa voarindra  ny zavamisy any atsimo ankehitriny ary politika avo lenta. Toa izao ny fitantaran’Atoa Botomahefa, miaramila efa misotro ronono, avy any amin’iny faritra iny, ary mpikambana ao amin’ny Arofototse, izay nalefan’io fikambanana io hanao fanadihadiana nandritra ny 1 volana tany an-toerana:
 Mpanome baiko fotsiny Remenabila
Tena misy tokoa i Remenabila ary izy iny sary mivoaka tamin’ny Gazety rehetra iny. Anarana ody entin’ireo tafika miaraka aminy ao anatin’ilay fikambanana malaso mpangalatra omby io ny Remenabila. Ary io Rangahy Remenabila io dia nambarany fa tsy ho azo mandrakizay.  Efa mahatratra 67 taona izy izao, ka tsy mitari-tafika malaso intsony fa manome baiko fotsiny.  Olona fetsy i Remenabila, hoy izy, satria manararaotra ny fahalemen’ireo mpitandro filaminana manao « routine » fotsiny ny asany fa tsy dia herin’ny fanafody loatra. Patiraon’omby goavana no mampiasa azy, ka 1.500.000fmg isaky ny omby iray no hividianan’ireo aminy ny omby halatra, raha ny voalazany. Amidin’ny patiraon’omby manodidina ny 3.000.000 FMG ny omby iray avy eo ka ny elanelany ankoatra ny alain’ilay patrion’omby dia tsinjaraina amin’ireo ambaratongam-pahefana lalovan’ny omby, izay manaiky hiray tsikombakomba aminy: mpitandro filaminana, mpitsara, tomponandraiki-panjakana (izay manohitra kosa mety ho faty). Manaporofo izany ny fahitana ireo kamiao mitondra omby tsy misy manafika ; sy ny omby misy an’arivony entina miakatra nefa efa-dahy raha misy no mandroaka azy, tsy misy mangalatra. Nefa Taxibrousse mitondra mpandeha misy manafika.
Manao andiany 800 isaky ny mandeha
Nambarany fa tsara omana ny tetika rehetra ampiasain-dry Remenabila isaky ny manafika. Manao andiany hatrany amin’ny 800 izy ireo isaky ny mandeha ; mitondra basy mahery vaika sy ody (voalaza fa tandrok’omby kely no hitoerany). Ny ankamaroan’ireo vatan-dehilahy miaraka amin-dry Remenabila ireo dia voalazany fa tsy sitrapony no mandeha manaraka azy. Baboiny amin’ny faritra lalovany ireo vatan-dehilahy manomboka eo amin’ny 15 taona eo ho eo ka tereny hanaraka azy. Rehefa tsy mety mandeha dia vonoiny, ary raha mamaly, dia ampizogainy entana marobe mandeha an-tongotra. Tamin’ny fianakavian’i Botomahefa, dia vatan-dehilahy roa no lasan-dry Remenabila an-keriny ary efa niverina satria mody narary teny an-dalana, dia tsy nisy nilany azy intsony ka afaka namonjy fodiana. Raha ny fitantaran’ireo dia tsy mitifitra avy hatrany ny malaso rehefa manafika. Matetika ireo tompon’omby very ka entim-po noho ny fananany lasany no mamoy ny ainy ; ary ireo zandary maty dia matetika ireo mamita iraka ka entin-kafanam-po amin’ny asa. Ny zandary amin’iny faritra iny dia ambarany fa izay efa mahazo vola dia mody mitifitra nefa tsy mahavoa. Tamin’ny 30 septambra tao Tsivory izao, dia nolazain’Atoa Botomahefa fa  natrehiny ary hitany fa tsy mikendry ny malaso mihitsy ny balan’ireo zandary. Ny malaso ihany koa tsy mitifitra fa misy ny fifampiresahana eo amin’ny roa tonta rehefa mielanelana 20 metatra eo ho eo ny mpanenjika sy ny malaso. Miteny ny malaso hoe mandehana ianareo miverina fa izahay tsy te hamono anareo. Dia misy ny omby, izay marefo (vavy bevohoka, madinika, ;..) averin- dry zareo amin’ny fokonolona. Dia mitarika mitsoaka ny zandary (izay nahazo vola) ; fa ireo tsy mahafantatra mifanandrina aminy dia vonoiny ; torak’izany koa ny tompon’omby marary amin’ny fananany lasa. Ireny ilay lazaina hoe omby naverina amin’ny tompony sy zandary na fokonolona maty voalaza ireny raha ny fanazavany.
Zavamisy ankehitriny
Misy ny fandoroana trano sy famonoana ataon’ny mpitandro filaminana ankehitriny any atsimo any. Nambaran’Atoa Botomahefa fa ireo trano doran’izy ireo dia trano tsy voasoratra ao anatin’ny kaominina fa any anaty alabe fandalovan’ny dahalo any. Ny basy sy ny bala ampiasain’ireo malaso ireo ihany koa dia tsy ao anatin’ireo ampiasain’ny mpitandro filaminana eto amintsika, raha ny fanadihadiana nataony. Nambaran’Atoa Monja, filohan’ny Arofototse, anefa fa misy tsy fanajana ny zon’olombelona ihany ataon’ireo mpampandry tany ireo satria maro ny zaza amam-behivavy sy ny antitra mitsoaka any anaty ala sy any an-tendrombohitra noho ny fampihorohoroana azy ireo. Marobe ny tsy manan-kialofana, tsy mihinan-kanina sy tsy misotro rano ary maty noho ny aretina sy ny hanohanana amin’ireo. Ny ankamaroan’ny vatan-dehilahy kosa, tondro molotra dia tifirin’ireo mpampandry tany tsy misy fanadihadiana akory, ka maro no mamoy ny ainy. Ary ireo trano dorana dia tsy misy fanadihadiana firy atao aminy fa dorana avy hatrany, trano fonenana, ary tifirina ny vatan-dehilahy ao an-tanana ka efa maro no mamoy ny ainy. Ilay vehivavy lazaina fa Tokanono iny ihany koa dia ambaran’izy ireo fa mpitsabo nentim-paharazana any an-tanàna any, satria na mpitsabo mpanampy aza tsy misy any amin’izy ireo. Araka izany dia fanakorontanana efa voarindra mihitsy ny zavamisy any atsimo ankehitriny ary politika avo lenta raha ny nambaran’izy ireo. Ny hany vahaolana omen’ny Arofototse dia ny fanafoanana ny varotra omby eran’ny Nosy sy ny fanondranana. Ho an’Atoa Monja Manitsindava dia ny famerenana ny dinan’ny fokonolona, satria ny lalàna mampirongatra ny halatra omby ary vao mainka mampangalatra ny Fitsarana, ny mpitandro filaminana sy ny Ben’ny tanàna sy ny filohan’ny fokontany. 

Trafic de bois de rose à Madagascar : Les véritables coupables
Sunday, October 28, 2012

Origine du mot " OK " 
Les origines de cette onomatopée restent incertaines voici phpMyVisites
 • La plus ancienne est attribuée Andrew Jackson, héros de la 2e guerre d'Indépendance puis président des États-Unis , qui aurait fait une faute d'orthographe  :  Oll Korrect ( OK )  au lieu de All Correct
   
 • Une hypothèse battue en brèche semblerait tirée de Zero Killed. La lettre 0 ressemblant au O , il y aurait eu amalgame .
  L'origine en serait la guerre de Sécession où, après les combats, l'annonce, heureuse, de l'absence de victime (zero killed) se serait contractée en O. K. puis par extension aurait pris la signification de tout va bien.
De nos jours , le terme a été dévoyé , et on utilise « OK » au lieu de « d'accord »  mais, de plus en plus en accole les deux dans un affreux « OK d'accord » 

Faire l'amour tue

Mouches qui copulent

Voilà une grande question de biologie qui n'a pas vraiment de réponse : chez les animaux, copuler augmente-t-il le risque de se faire manger par un prédateur ? Les scientifiques pressentent que la réponse est un "oui" car faire la bête à deux dos cumule trois handicaps : on est un peu occupé et la vigilance baisse ; même collés l'un à l'autre, on est plus visible à deux qu'à un seul ; et une fois que le mâle a grimpé sur la femelle, les stratégies de fuite deviennent tout de suite moins efficaces... Voilà pour les arguments théoriques. Mais les biologistes doivent bien reconnaître qu'ils manquent d'exemples concrets pour les éprouver.

C'est dans un numéro de juillet de la revue Current Biology qu'une équipe allemande a apporté une confirmation à cette hypothèse, tout en résolvant une énigme, celle de la mouche et du vespertilion de Natterer. Autant la première bestiole est connue de tous, autant la seconde mérite une description. Il s'agit d'une petite chauve-souris insectivore de nos contrées, qui ne pèse qu'une poignée de grammes. Il y a énigme car si on sait que les mouches constituent son plat favori, on ignorait jusqu'à présent comment elle les repérait.
En effet, les détecter grâce au système d'écholocation des vespertilions s'avère une mission impossible : le faible écho renvoyé par une mouche posée ressemble à un parasite sur le sonar des chauves-souris. Même quand les diptères marchent, ce déplacement ne déclenche pas l'attaque des chiroptères. Les chercheurs allemands en ont eu la preuve en équipant de caméras infrarouge une étable peuplée de vespertilions. Pendant treize nuits étalées sur quatre ans, ils ont comptabilisé 8 986 mouches marchant au plafond - il faut être précis et patient en science - et aucune n'a été prise pour cible.
Sonar
Si les mouches ne faisaient que marcher, tout irait bien pour elles. Leur problème, c'est qu'elles forniquent. Et, selon cette étude, une fois sur vingt, c'est à ce moment-là que les mammifères ailés leur tombent dessus, avec une précision et une efficacité impressionnantes puisque, dans presque 60 % des cas, M. et Mme Mouche se font avaler dans un très joli coup double. Restait à comprendre comment ils étaient repérés. Supposant d'abord que la plus grande taille du duo favorisait leur localisation grâce au sonar, les chercheurs ont placé 35 couples de mouches mortes en position de copulation - probablement en se demandant comment ils résumeraient leur journée lors du dîner en famille - et ils ont attendu. Rien ne s'est passé et le mystère s'est épaissi.
Jusqu'à ce que ces biologistes s'aperçoivent que la mouche mâle, une fois montée sur la femelle, émettait en battant des ailes une très particulière rafale sonore de "clics", qui, à nos oreilles, se traduirait par un léger "bzz" de moins de trois secondes. Le temps de dire "Oh oui ! Oh oui ! Oh oui ! Oh toi, toi, toi !". Pour s'assurer que c'était bien ce bruit qui provoquait l'attaque des vespertilions, les biologistes l'ont enregistré puis diffusé dans l'étable. Les chauves-souris se sont alors mises à voleter autour du haut-parleur, l'ont inspecté et ont même tenté d'en grappiller un morceau. D'après l'étude, elles ne réagissent qu'au bourdonnement des mouches qui s'accouplent et pas à celui des mouches qui volent.
Jusqu'ici on connaissait les voyeurs. Il y a désormais les entendeurs. La mouche Thérèse, tais-toi quand tu "bzz".

Toamasina : menace sur AmbatovySamedi, 27 Octobre 2012  
Alors qu’il n’a pas encore vendu un kilo de ses productions, le complexe minier d’Ambatovy est déjà menacé de fermeture. Des soit-disant anciens employés utilisés pour la réalisation du projet donnent, en effet, à la société jusqu’au 5 novembre prochain pour payer une indemnité de 30 millions de francs par personne sous peine de fermeture des usines. A priori, ce groupuscule aura du mal à exécuter sa menace. Le discours entretenu dans la ville de Toamasina sur cette revendication et d’autres affaires appelle toutefois à  la vigilance.
Légalement, aucun travailleur ne peut demander réparation auprès d’une société avec laquelle il n’a pas été lié par aucun contrat. A Ambatovy pourtant, des individus se disant employés des nombreuses sociétés sous-traitantes exigent du projet de leur payer des indemnités de licenciement après la fin des travaux pour lesquels ils ont été engagés par les sous-traitants.
En réalité, il ne s’agit que d’un prétexte car sur le sort des travailleurs ayant œuvré pour la réalisation des travaux, le consortium Sherritt a déjà pris des mesures même si aucun règlement ne l’y oblige. Il y a d’abord le volet AIDE (appui et initiative pour les démobilisés) dans le cadre duquel un ancien travailleur reçoit une pécule entre 40 et 60 000 ar par mois durant une certaine période suivant la durée de la présence sur le projet, chaque salarié ayant travaillé au sein d’un sous-traitant étant bénéficiaire de cet appui. Il y a aussi la création du  Bureau de redéploiement de la main-d’œuvre qui comme son nom l’indique, est chargé du placement des anciens salariés ayant travaillé sur le projet.
Au sein de l’association Fitama ni du côté d’un certain Riri de son vrai nom Henri Rakotomalala qui conduisent ce mouvement, on n’entend pas parler de ces initiatives. S’ils avaient déclaré que le volet AIDE ne leur satisfaisait pas, on aurait peut-être interprété d’une autre façon leur agissement. Mais là, ils affirment de but en blanc qu’« il faut fermer le projet Ambatovy car il ne profite pas aux natifs de Toamasina ».
La phrase fait peur. Aux initiateurs du projet mais aussi à tout citoyen malgache digne de ce nom. Elle fait peur parce qu’elle vient surtout d’un personnage qui a marqué la période trouble du pays en 2002. Henri Rakotomalala, il s’agit de lui en effet, était à la tête du mouvement des jeunes dénommé « Zatovo » qui avait soutenu l’Amiral Didier Ratsiraka. Les tentatives menées actuellement pour la réconciliation nationale et l’amnistie interdisent de rappeler des faits malheureux de la crise post-électorale de 2002. Le risque provoqué par les discours régionalistes, surtout dans le contexte actuel, est cependant trop grand pour ne pas rapporter les sombres projets du Fitama et des Zatovo de vouloir contrôler le port de Toamasina, les Douanes, la Chambre de commerce sous le slogan « tsisy miala aketo niany » ( « j’y suis, j’y reste »).
Ce slogan a été adopté après que la ministre du Commerce ait décidé de limoger le président du comité ad hoc spécial de la Chambre de commerce de Toamasina et de le remplacer par une autre personne non originaire de la ville. Mais le mouvement s’est surtout activé après le déplacement du président de la Transition pour le démarrage de l’exploitation d’Ambatovy. Cette visite dans la capitale betsimisaraka a été l’occasion pour Andry Rajoelina de séduire Toamasina en annonçant une kyrielle de projets dont la réhabilitation de la rue et de la voirie de Tanamakoa ainsi que des marchés, la construction d’un stade aux normes internationales à Barikadimy et du nouveau centre hospitalier sans parler de la rénovation de l’hôtel de ville.
Ces projets n’étaient pas au goût de certains qui crient à la tricherie électorale. Ces derniers appréhendent également que les 25 millions de dollars alloués par le consortium Sherritt pour les projets sociaux ne soient utilisés à des fins électorales par le clan de M. Rajoelina.
Bref, c’est pour des objectifs purement politiques que Riri et consorts veulent la fermeture d’Ambatovy et, créer également un climat délétère à Toamasina. Heureusement que la ville ait un prétendant à la Magistrature suprême en la personne de Roland Ratsiraka. Espérons qu’il a suffisamment de pouvoir et de crédibilité pour convaincre les Zatovo et autres Fitama d’être plutôt fiers d’un aussi grand patrimoine qu’est Ambatovy qui offre d’ailleurs des avantages particuliers à de nombreux jeunes bacheliers de Toamasina lesquels sont formés pour assurer la relève. Qui parle de fermeture ?
Salomon Ravelontsalama
 

Cobalt d’Ambatovy : victime de sa renommée
Le cobalt d’Ambatovy sera commercialisé au début du mois de décembre. Le projet a signé un contrat avec une firme britannique pour sa commercialisation, indique une dépêche de Resource Investing News. Mais à lire cette dépêche, le cobalt d’Ambatovy est victime de sa renommée.
Les cours du colbalt ont, en effet chuté, la mi-octobre après que l’annonce de la mise sur le marché de la production malgache ait été annoncée. D’après les courbes du marché du London Metal Exchange, les cours ont chuté d’environ 1000 dollars la tonne pour se situer à environ 25 000 dollars.
En apportant les déclarations de Mark Plamondon, président de Sherritt et CEO du projet, selon lesquels « Ambatovy n’exporte pas des matières premières ni des produits non finis contrairement aux divers projets miniers en Afrique », la dépêche semble expliquer cette baisse des cours à la qualité du produit d’Ambatovy.
En réalité, il y a aussi le fait que la demande est faible à cause de la morosité mondiale dont plus particulièrement la Chine. « Les commerçants sont inquiets que plus de cobalt entre dans un marché déjà saturé à une période économique difficile », indique-t-on. Selon l’organisme américain Geological Survey, la production mondiale de cobalt en 2011 était de 98.000 tonnes environ. La production d'Ambatovy qui est de 5.600 tonnes par an, ne représente donc que  5,7 pour cent de la production mondiale.
 


Friday, October 26, 2012

Coûts de la crise: Pertes de 5 milliards $ depuis 2009 à ce jour


Vendredi, 26 Octobre 2012 
5 milliards de dollars au minimum. Tel est le montant des pertes de revenus subies par Madagascar depuis le début de la crise.
L’estimation est de la Banque mondiale qui renoue avec son analyse économique trimestrielle « Madagascar Economic Update » dont nous reprenons ci-après l’intégralité de la section première intitulée « le contexte national : les coûts socio-économiques de la crise 2009-2012 ». L’analyse décrit ce que le pays et sa population vivent tragiquement au quotidien. Elle livre des chiffres pour permettre à chacun de se faire une idée de ce qui nous arrive au cas où on ne réaliserait pas encore la douloureuse réalité. Elle doit réveiller la conscience nationale, et plus précisément celle des politiciens de tous bords qui sont les premiers et les seuls responsables. 5 milliards de dollars, c’est l’équivalent de notre dette extérieure avant les aménagements internationaux (IPPTE, MDRI). 5 milliards de dollars, c’est 4 fois le budget général de l’Etat malgache en 2008 qui est indiqué comme une année de forte croissance. Combien de logements, d’hôpitaux, de routes, de rizières … auraient pu être construits avec ces 5 milliards de dollars ? Madagascar a déjà assez chèrement payé les divagations des politiciens. Les situations ci-après décrites par la Banque mondiale devraient aider les uns et les autres à se ressaisir. Touchons du bois …
Sa

La crise politique qui perdure à Madagascar a imposé un lourd tribut à l'économie et la population, et en particulier sur les couches les plus vulnérables. L’économie est au point mort. La pauvreté a augmenté de façon alarmante. Les indicateurs sociaux se sont dégradés. La crise a mis un frein aux progrès vers les défis de longue durée que sont la faible gouvernance et l’Etat de droit. La capacité d’adaptation aux chocs exogènes (crise mondiale ou cyclones) est gravement compromise. Les infrastructures se sont détériorées. L’enlisement dans la crise se traduira inévitablement par une dégradation de la situation, avec des impacts sévères à court, moyen et long terme.
Des années de développement socio-économique perdues
1. Après trois ans et demi de crise politique, les indicateurs économiques et sociaux de Madagascar ont été gravement affectés. Parmi les conséquences de cette crise politique qui perdure, les dimensions suivantes sont particulièrement pertinentes:
• L’économie est au point mort: la croissance économique globale a stagné entre 2009-12. S'ajoutant à une importante croissance démographique, le revenu par habitant en 2012 a chuté pour atteindre son niveau de 2003;
• La pauvreté a augmenté de façon alarmante: selon les premières estimations, de 2008 à 2012, le pourcentage de population vivant sous le seuil de pauvreté (qui était déjà élevé avant la crise) pourrait avoir augmenté de 10 points, avec les effets les plus importants sur la période 2011-12 avec la persistance de la crise. En conséquence, et en combinaison avec la croissance démographique, nous estimons qu‘il y aurait aujourd‘hui près de 4 millions de personnes de plus qu‘en 2008 qui sont passées sous le seuil de la pauvreté, plaçant ainsi Madagascar parmi les pays ayant les taux de pauvreté les plus élevés dans le monde. Ceci est en contraste avec un pays performant, comme le Rwanda, qui a réduit son taux de pauvreté extrême de 9 points de pourcentage par année au cours de 2006-11;
• Les indicateurs sociaux se sont dégradés : malgré des financements liés à la crise et injectés par les bailleurs de fonds dans les secteurs sociaux, le nombre d‘enfants non scolarisés a augmenté de 500.000. La malnutrition aiguë chez les enfants demeure un problème grave, avec une augmentation de plus de 50 pourcent dans certaines zones. Cette situation hypothèque le bien-être des générations futures;
• La crise a mis un frein aux progrès vers les défis de longue durée que sont la faible gouvernance et l’Etat de droit : la recrudescence de l'insécurité, la mauvaise gouvernance de l'exploitation des ressources naturelles (telle que l'exploitation illégale de bois de rose), les progrès limités dans la lutte contre la corruption, et le problème de longue date lié à la faible transparence dans la gestion des ressources publiques sont devenus des enjeux dont l‘urgence s‘est accrue ces dernières années;
• La capacité d’adaptation aux chocs exogènes est gravement compromise: les risques actuels liés au contexte économique mondial, en particulier en Europe, augmentent la vulnérabilité de l'économie malgache, compte tenu de sa dépendance aux exportations et au tourisme. Le pays est aussi très vulnérable aux catastrophes naturelles — y compris les cyclones comme en 2008 et 2012. La crise politique est devenue un obstacle majeur qui empêche de faire face à ces chocs et de réduire leur impact.
• Les infrastructures se sont détériorées : en plus des dégâts cycloniques, de sévères coupes budgétaires au niveau des dépenses d'investissement et d‘entretien se sont traduites par un état de dégradation croissant des infrastructures dans le domaine des routes, de l‘énergie et de l‘eau, compromettant ainsi le développement à moyen et long termes de l‘économie Malgache;

La croissance économique qui aurait pu être ...
 2. Madagascar dispose d‘un potentiel économique considérable. Au cours des 15 dernières années, le pays a connu 5 années de crise politique à deux occasions distinctes, dont la plus longue s‘étale sur la période 2009-12. Mais en dehors de ces années de crise, la croissance de Madagascar s‘est élevée à hauteur de 5 pourcent par an en moyenne (en faisant abstraction du rebond post-crise de 10 pourcent en 2003). En se référant à cette croissance annuelle de 5 pourcent, plusieurs indicateurs donnent une idée de l‘immensité des coûts de la crise actuelle:
• Le PIB de 2012 devrait se situer légèrement au-dessus du niveau de celui de 2008. Or, ce chiffre est inférieur de près de 18 pourcent à ce qu'il aurait été s‘il avait suivi la progression moyenne de 5 pourcent par an. Pour la plus grande partie de la période depuis 2008, le PIB a été inférieur au niveau atteint cette année-là. Par conséquent, si le PIB actuel pour la période 2009-2012 était comparée à une alternative plausible de 5 pourcent de croissance annuelle, cela ferait ressortir une perte cumulée de revenus pour le pays d‘environ US$ 6,3 milliards, ou environ 60 pourcent du PIB annuel rien que pour les quatre dernières années.
• Une trajectoire de croissance alternative moins optimiste à cause de la crise mondiale : les années 2008-10 furent des années de crise mondiale, dont l‘impact négatif sur l'économie malgache se serait fait sentir même en période politique normale. En supposant que cet impact aurait réduit la croissance du PIB malgache autour de 1 pourcent par an (un chiffre comparable à l'expérience d'autres pays d'Afrique subsaharienne), de sorte que le taux de croissance de Madagascar serait de 4 pourcent au lieu de 5 pourcent par an, la perte cumulative de PIB en raison de la crise politique interne reste énorme: environ US$ 5,3 milliards jusqu‘en 2012, soit environ 50 pourcent du PIB annuel.
• Chaque année sans croissance économique constitue une année de perte. Ces revenus ne pourront jamais être récupérés. Les coûts de perte de croissance resteront un héritage légué par la crise pour les années à venir. Si la crise continue, ces coûts ne feront que croître, et s'accéléreront probablement.
• Avec un taux de croissance démographique élevé à Madagascar, il y aurait aujourd‘hui environ 2,5 millions de malgaches de plus qu'en 2008. Or depuis, l'économie s‘est peu développée. En conséquence, le revenu par habitant a chuté à son niveau de 2003. En 2012, le revenu par habitant est environ de $100 inférieur à ce qu'il aurait pu être dans le cadre d'une trajectoire de croissance normale, ce qui fait peser un très lourd impact sur un pays dont le PIB par habitant est d‘environ $450. Madagascar, qui est un des pays les plus pauvres du monde, ne peut se permettre une telle perte brutale.
• Une plus forte croissance se serait traduite par une augmentation des recettes publiques. La perte de recettes publiques due à une faible croissance au cours des quatre années de la période 2009-12 s‘élève à environ US$ 1,5 milliard, tandis que la perte cumulative en matière d'aide des bailleurs de fond est de l'ordre de US$ 2,3 milliards. Le total des deux chiffres (un montant cumulatif) représente près du tiers du PIB annuel. La chute de 40 pourcent de l'aide entre 2008 et 2010 par rapport au revenu national brut (RNB) de Madagascar contraste fortement avec une hausse modeste du ratio de l'aide au RNB pour les pays à faible revenu dans son ensemble. Tant que la crise politique perdurera, le niveau des recettes publiques et de l'aide des bailleurs de fonds ne pourra retrouver celui des années d‘avant la crise.

Les conditions sociales à Madagascar ne peuvent s'améliorer pendant la crise
 3. A ce stade, Madagascar n'atteindra pas les objectifs du Millénaire pour le développement (OMD) d'ici 2015. En particulier, les OMD concernant la mortalité infantile, le taux net de scolarisation et le taux d'achèvement pour le niveau primaire, et surtout ceux concernant la pauvreté (alors qu‘ils étaient estimés en 2007 être potentiellement réalisables), ne pourront plus être atteints à temps. En revanche, la région Afrique Sub-saharienne a atteint plus de 60 pourcent du progrès nécessaire pour atteindre d‘ici 2015 les objectifs tels que la parité genre, le taux d‘achèvement du primaire, l‘accès à l‘eau potable et l‘extrême pauvreté.

 4. La situation dans les secteurs sociaux est particulièrement alarmante. En se basant sur les chiffres de la croissance démographique, le nombre d'enfants à l'école primaire aurait dû augmenter d'au moins 500.000. Or, la situation actuelle illustre une diminution, en raison de facteurs multiples allant de la pauvreté accrue des ménages à la dégradation de la performance du système scolaire. De même, le secteur de la santé a été affecté par la fermeture de centaines de centres de santé. De même, la crise aggrave ou rend impossible à régler, des problèmes critiques de longue date, tels que des indicateurs de nutrition infantile extrêmement faibles par rapport au niveau de développement économique et social de Madagascar. En raison de la malnutrition chronique, 53 pourcent des enfants de moins de 5 ans sont en retard de croissance, taux parmi les cinq plus élevés dans le monde.

Les signes récents d'une croissance modeste ne constituent pas un motif de complaisance ...
 5. Certains segments de l'économie ont commencé à manifester des signes de reprise: le tourisme; les activités des entreprises de zone franche; certains projets immobiliers commerciaux dans les centres urbains; des entreprises locales d‘agro-business désormais à la recherche de marchés à l‘export; la poursuite des grands projets d'investissements miniers, entrant bientôt en phase d'exploitation; ou les bénéfices temporaires générés par le cours élevé du prix des clous de girofle.
 6. Mais il n‘y a pas lieu d‘être enthousiaste, et ce pour quatre raisons distinctes. Tout d'abord, ces germes de reprise ne contribuent pas à une reprise rapide de la croissance à grande échelle, dans la mesure où le taux de croissance économique global se situe toujours pour le moment autour de 2 pourcent. Deuxièmement, plusieurs de ces secteurs ne contribuent pas de manière significative à la recette fiscale, en partie en raison du régime fiscal qui leur est applicable, ou du fait de la faible application de ce régime fiscal. Troisièmement, les obstacles majeurs à une croissance, même modeste, ne cessent de s'accumuler, notamment dans le secteur des infrastructures énergétiques et routières. Quatrièmement, il n'est pas certain que cette croissance limitée contribue à une réduction, même modeste, de la pauvreté. Cette croissance est non seulement trop faible, mais elle se situe dans des secteurs ayant peu d‘effet sur la réduction de la pauvreté. Pour toutes ces raisons, les signes d'une reprise modeste ne constituent pas un motif de complaisance. Au contraire, elles signalent l'impératif d'une réconciliation politique, afin de permettre la reprise de la croissance économique et des efforts conséquents en vue de réduire la pauvreté.
... et il en est de même pour les perspectives à court terme dans le secteur minier
7. Dans moins d'un an, la croissance du PIB total devrait être boostée au-delà de 4 pourcent par an, et ce, grâce à quelques grands projets miniers. Il serait tentant d‘annoncer une nouvelle ère de reprise de la croissance économique, mais il n‘est pas garanti que ce soit le cas dans le sens ordinaire du mot. Bien qu‘ayant des impacts dans la région d‘activité des projets, dont certains sont positifs (création d'emplois, et une certaine contribution fiscale pour l‘administration locale) et d‘autres à risque (sur l‘environnement), les activités d‘extraction de ressources naturelles en définitive ne créeront qu‘un nombre modeste d‘emplois (environ 12.000 pour le plus grand projet, comparé à une population active de 13,5 millions). En outre, les revenus fiscaux, qui représentent souvent la principale contribution de l'exploitation minière à l'économie nationale au niveau global, prendront plusieurs années à se matérialiser, et ce, jusqu'au remboursement de la majeure partie des grands investissements. Le secteur minier représente une opportunité économique importante à Madagascar, mais les bénéfices des projets en cours et des projets à venir ne se feront ressentir que dans un avenir lointain, et dépendront également d'une résolution de la crise politique, d‘un cadre macroéconomique et structurel adéquat et un renforcement significatif des institutions concernées.

L’économie fragile de Madagascar est exposée à d'importants risques exogènes
  8. L'économie de Madagascar est très fragile et sa capacité d‘absorption de nouveaux chocs est à son niveau le plus bas. Pratiquant une économie ouverte, Madagascar est vulnérable à tout ralentissement de l‘économie mondiale. Le pays est particulièrement exposé aux développements au sein de la zone euro, par le biais de 80 pourcent de ses revenus du tourisme, 50 pourcent de ses exportations de marchandises, 15 pourcent de l'IDE, ainsi que par d'autres voies, ce qui représente une préoccupation importante. Selon nos estimations, un choc grave au niveau de l'économie européenne pourrait se traduire par une perte de croissance du PIB à Madagascar de l‘ordre de 1,5 pourcent par an pendant deux ans. Le pays est aussi très vulnérable aux catastrophes naturelles dont les cyclones, les sécheresses et les inondations; on estime qu'un quart de la population, ce qui représente 5 millions de personnes, vit actuellement dans les zones à haut risque de catastrophes naturelles. En 2008, les cyclones ont provoqué des pertes économiques équivalentes à 4 pourcent du PIB et les premières estimations prédisent des pertes similaires pour 2012. La crise politique a exacerbé cette fragilité, et la capacité du pays à développer des mesures d‘intervention publique, même partielles, est fortement réduite.
Les compressions budgétaires dans le domaine des infrastructures hypothèquent l'avenir
 9. Les routes, l'accès à l‘eau potable, et l‘énergie resteront les éléments essentiels d‘une croissance rapide à long terme, et dans ces secteurs, les compressions budgétaires ont été tout simplement spectaculaires. Sur le long terme, les coûts futurs engendrés par le manque actuel de maintenance et de construction d‘infrastructures publiques pourraient atteindre 1,5 pourcent à 2 pourcent de la croissance annuelle du PIB. Pour chaque année de crise supplémentaire, les coûts de reconstruction d‘infrastructures dégradées ou non-entretenues ne feront qu‘augmenter plus rapidement.

La voie à suivre...
 10. Par conséquent, la crise politique est à l'origine d'énormes difficultés économiques et sociales, dans un pays qui, en même temps, possède un potentiel important mais dont les défis de développement existent depuis longtemps. Dans ce contexte, la capacité de l'État à répondre à ces défis, avec l'aide des acteurs non-étatiques et des partenaires au développement, a été fortement réduite. Dans une situation de ralentissement économique, de pertes de recettes publiques et d'aide, les autorités ont réussi à maintenir une stabilité budgétaire et monétaire, évitant ainsi des coûts supplémentaires, mais au prix de coupes importantes dans les investissements publics et les services sociaux pour assurer l'avenir de tous les citoyens de Madagascar. Mais la crise elle-même met également en péril le maintien de la stabilité macroéconomique: les grèves fréquentes, les revendications non satisfaites, et la pression continue de la part de groupes d'intérêts ne constituent pas un contexte dans lequel peuvent émerger et se maintenir des politiques de développement pertinentes.

 11. Plus fondamentalement, Madagascar était déjà parmi les pays les plus pauvres du monde avant que cette crise ne survienne, et la crise n‘a seulement fait qu‘empirer la situation. Le pays se trouve dans un état de pauvreté tel qu‘il ne pourra s‘en extraire sans l'accélération d‘une croissance économique inclusive. Mais les perspectives d‘une telle croissance, ainsi que d‘autres politiques et programmes de lutte contre la pauvreté, ont été gelés avec la crise. La crise est en train de détourner l'attention de cet ensemble d‘enjeux cruciaux, et par conséquent hypothèquent le futur des citoyens malgaches. Du point de vue strictement relatif au développement, Madagascar a besoin qu‘une solution politique à la crise soit trouvée dans les meilleurs délais. Toutefois, la solution doit garantir qu'une autre crise ne surgisse pas ultérieurement.

 

Vaovao du 26 octobre 2012


Sunday, October 21, 2012

Lobbying, trafic d'influence et corruption

Définition de lobby et de lobbying


Etymologie : anglicisme. En anglais, lobby est un couloir, un vestibule. Vers 1830, en Angleterre, "lobby" désignait les couloirs de la Chambre des communes où les membres des groupes de pression pouvaient venir discuter avec les parlementaires.

Un lobby est un groupe de pression qui tente d'influencer les lois, les réglementations, l'établissement des normes (industrielles par exemple), les décisions..., pour favoriser ses propres intérêts, économiques en général. Un lobby peut être un regroupement plus ou moins formel d'acteurs qui partagent des intérêts communs ou qui appartiennent à un même secteur d'activité professionnelle.
On parle aussi de groupe d'intérêt ou de groupe d'influence.


Lobbying

Le lobbying désigne la pratique de ces pressions et de ces influences qui s'exercent sur des hommes politiques, sur des pouvoirs publics et, plus largement, sur des décideurs. Il n'a rien d'illégale.

Le lobbying est un mode d'action discret et souvent indirect, par opposition aux manifestions de masse, notamment syndicales, qui mobilisent un grand nombre de personnes.

Exemples des différentes formes que peut prendre le lobbying :
 • connaissance des circuits décisionnels,
 • information des décideurs,
 • établissement de relations à haut niveau,
 • constitution de réseaux,
 • apport d'expertise,
 • participation à des groupes d'études,
 • organisation de conférences, de visites,
 • rédaction d'amendements à un projet de loi...

En France, le lobbying a une connotation péjorative et suscite la méfiance car on y voit avant tout une influence corporatiste. Aux Etats-Unis, c'est une forme d'action reconnue, les entreprises faisant de plus en plus souvent appel à des lobbyistes professionnels. Le lobbying est aussi très présent à Bruxelles, auprès de la Commission Européenne, où il y aurait, selon Wikipedia, 15 000 lobbyistes.


Les adversaires du lobbying considèrent qu'il contribue à creuser le fossé entre les nantis et les plus démunis, qu'il constitue une menace pour la démocratie et qu'il s'agit d'une activité très onéreuse que seules les grandes multinationales peuvent mettre en oeuvre de manière systématique. Pour y faire face, les associations (ONG, altermondialistes, consommateurs, citoyens...) commencent à coopérer et à mettre en commun leurs moyens.
Trafic d’influence


Définition

Le trafic d'influence est une infraction voisine de la corruption en ce qu'elle dispose des mêmes:

 • Sources légales
 • Peines
 • Nature: ce sont des infractions formelles
 • Dichotomie entre l'infraction PASSIVE et ACTIVE.

Comment les différencier ?

 • Le trafic d'influence a une FINALITE différente de la corruption: Au regard de l'article 432-11 du code pénal, être l'auteur de trafic d'influence suppose l'abus de son influence réelle ou supposée en vue de "faire obtenir d'une autorité ou d'une administration publique des distinctions, emplois, marchés ou toute autre décision favorable." Le trafiquant se présente donc comme un INTERMEDIAIRE entre le bénéficiaire potentiel et le destinataire de cet abus.
 • On parle de trafic ACTIF lorsque l'initiative est prise par un particulier qui demande à la personne influente d'en abuser.
 • On parle de trafic PASSIF lorsque l'initiative est prise par la personne influente.

I: L'élement matériel

Étant une infraction formelle comme la corruption, il se consomme dès lors que des manoeuvres sont effectuées pour faire jouer le trafiquant.
Peu importe la régularité ou l'irrégularité de la faveur obtenue.
La tentative de trafic d'influence ne se punie donc pas puisqu'elle n'a pas lieu d'être.


II: L'élément moral

Pour caractériser moralement un trafic d'influence, il faut réussir à prouver que leurs auteurs ont:
 • Conscience d'abuser de son influence illégalement ou de demander d'en abuser.
 • La volonté de faire obtenir ou d'obtenir d'une autorité une décision favorable.

La corruption
 
Etymologie : du verbe corrompre, venant du latin corrumpere, briser complètement, détériorer, physiquement ou moralement.

La corruption est l'utilisation abusive d'un pouvoir reçu par délégation à des fins privées comme l'enrichissement personnel ou d'un tiers (famille, ami...). Elle consiste, pour un agent public, un élu, un médecin, un arbitre sportif, un salarié d'entreprise privée..., de s'abstenir de faire, de faire, de faciliter quelque chose, du fait de sa fonction, en échange d'une promesse, d'un cadeau, d'une somme d'argent, d'avantages divers...

On distingue deux types de corruption :
- La corruption active pour l'auteur de l'offre de promesse, de présents, d'avantages...
- La corruption passive pour celui qui, du fait de sa fonction, accepte ou sollicite cette offre.


Exemple de formes de corruption :
 • "dessous de table", "pot de vin", bakchich,
 • fraude (falsification de données, de factures),
 • extorsion (obtention d'argent par la coercition ou la force),
 • concussion (recevoir ou exiger des sommes non dues, dans l'exercice d'une fonction publique, en les présentant comme légalement exigible),
 • favoritisme (ou népotisme) (favoriser des proches),
 • détournement (vol de ressources publiques par des fonctionnaires),
 • distorsion de la concurrence dans les marchés publics.
La corruption est une pratique illicite pouvant conduire, en France, à des amendes de 150 000 euros et jusqu'à 10 ans d'emprisonnement pour les personnes exerçant une fonction publique.

Selon la Banque mondiale, la corruption aurait représenté, en 2001-2002, mille milliards de dollars soit environ 3% des échanges de la planète.


Saturday, October 20, 2012

Des cibles faciles


Sommes-nous vraiment faits pour dormir ensemble ?


LE MONDE |
"Un dortoir à l'auberge". La manière dont nous dormons, seul ou à deux, est une donné culturelle façonnée par les siècles.

Allons-nous cesser d'être masochistes au lit ? Apparemment, nous y travaillons. Sur les 4 millions de matelas vendus chaque année, la largeur 140 cm est toujours la star incontestée de nos nuits (65 % des matelas achetés en France). Mais une révolution silencieuse est en marche : en 2012, plus de 610 000 matelas de largeur 160 devraient s'écouler, "trois fois plus qu'il y a cinq ans", note Gérard Delautre, directeur général de l'Association pour la literie.

Tendance similaire chez Ikea qui ne donne toutefois pas de chiffres précis. "Depuis dix-huit mois, nous enregistrons une forte demande pour des lits plus larges", reconnaît Muriel Rolland, porte-parole de l'enseigne où les ventes de cadres de lit taille 140 baissent au profit des 160. Dans le même temps, le matelas simple est de plus en plus remplacé par un double. Conséquence : pour trouver de la place, les urbains abandonnent les tables de chevet "et veulent des têtes de lit avec rangements intégrés", ajoute Mme Rolland.
Cette recherche de confort n'a rien de vain. Nous passons en moyenne vingt-quatre ans à dormir, "ce qui représente, pour les couples, la plus longue période passée ensemble", note le professeur Damien Léger de l'Hôtel-Dieu à Paris. Ce spécialiste du sommeil reconnaît voir "très régulièrement des personnes qui ont du mal à dormir à deux, mais qui n'osent pas l'avouer". Le Monde a lancé un appel à témoignages. Des dizaines d'internautes, hommes et femmes, jeunes et moins jeunes, ont répondu à la question : "Dormir à deux, la galère ?"
Il est vrai que nous nous lançons, depuis quelques décennies, un défi de taille : non seulement nous voulons conjuguer amour et couple (une nouveauté de moins d'un siècle), mais nous cherchons toujours à dormir ensemble. Ce faisant, nous perpétuons une tradition instituée par l'Eglise catholique qui "a sacralisé la conjugalité et le lit pour lutter contre le paganisme et maîtriser la société et sa reproduction", précise l'ethnologue parisien Pascal Dibie, auteur d'Ethnologie de la chambre à coucher (Métaillé, 2000).
N'en déplaise à l'Eglise, dormir à deux est un acte récent pour notre espèce, et qui n'a rien de naturel. Jugez plutôt : nous faisons en moyenne quarante mouvements chaque nuit, "mais cela peut facilement aller jusqu'à soixante", précise M. Léger. Nous sommes, comme de nombreux mammifères (singes, cochons, chiens, chats), des ronfleurs (un homme sur trois, une femme sur six). Et pour pimenter le tout, les générations ne cessent de grandir et de grossir (en trente ans, plus 2 cm et 2 kg pour les femmes, plus 5 cm et 5 kg pour les hommes). Ce changement morphologique accentue le ronflement... et quatre Français sur dix déclarent souffrir de troubles du sommeil, selon l'Institut national du sommeil et de la vigilance.
Le lit Flavigny conçu par Jean Prouvé. Un design épuré, mais réservé aux célibataires (avec matelas).
Les Français ne détiennent pas seulement le record mondial de consommation d'anxiolytiques, ils utilisent, avec leurs voisins espagnols, les lits à deux places les plus étroits du monde occidental (135 centimètres de large en Espagne, 170 en Italie). Pour rappel, les 140 centimètres français représentent deux carrures et quelques d'un homme bien charpenté.
Or, l'impact de la dimension du lit sur la qualité de notre sommeil est flagrant. En janvier 2012, dix couples bardés de capteurs ont dormi successivement dans des lits de 140 puis de 160 centimètres sous la direction du professeur Léger. Les résultats sont bluffants : les "cobayes" ont augmenté de 15 % leur temps de sommeil profond (152 minutes contre 132). Leur nombre de réveils nocturnes a baissé d'un quart (vingt-trois fois contre trente). Et, une fois la nuit au large passée, les couples estiment avoir amélioré "de près de 50 % leur sensation de confort".
Pour autant, la dimension du lit n'explique pas tout. "Hommes et femmes ne vivent pas du tout de la même façon la nuit à deux", expliquent John Dittami, chercheur au service de biologie des comportements de l'Institut de zoologie de Vienne (Autriche), et son comparse Gerhard Klösch, de l'Institut de recherche sur le rêve et la conscience de l'université médicale de Vienne. "Les femmes ont un sommeil plus reposant sans leur partenaire, alors que les hommes ont un sommeil plus doux quand ils dorment avec leur compagne", expliquent les auteurs de Ein Bett für zwei ("un lit pour deux", Herbig Verlag, 2008, non traduit).
Pourquoi cette différence ? Dormir à deux à l'écart du groupe est un comportement social récent à l'échelle de l'évolution, et cela ne s'est pas encore répercuté sur notre activité psychique. Il faut donc chercher ces explications dans des habitudes ancestrales. La femme, maîtresse du foyer, semble avoir une sensibilité bien plus importante aux bruits et aux mouvements. Alors que l'homme assimile la présence de sa compagne à celle, sécurisante, du groupe.
Mais plus ces chercheurs creusent, plus le sujet leurs paraît complexe. "Les femmes, par exemple, semblent subir le lit à deux, mais ne veulent pas laisser leur place, arguant que cela rassure leurs compagnons", notent-ils. "La culture est le plus grand ennemi du sommeil, lance John Dittami. Dans chaque pays, cette culture nous dicte quand et comment il faut dormir. Alors qu'on dort bien quand on fait ce que l'on veut." D'une traite, en petites siestes, seul, en groupe... En bons Autrichiens, ces deux chercheurs ont choisi, pour leurs couples respectifs, des lits jumeaux avec chacun sa couette : "La grande couette commune est un désastre. Chacun dans le lit veut la tirer à lui. C'est une source de tension énorme que nous avons mesurée."
Anecdotique, la couette ? Pascal Dibie ne le pense pas. L'utilisation de cet objet, apparu il y a une trentaine d'années en France, est une aberration due à... Ikea, estime-t-il. "La France appartient aux sociétés dites "bordées" qui vont jusqu'à l'Egypte. Dans ces pays, traditionnellement dépendants de la culture du lin, on dort habillé et sur le dos, bordé d'un drap et de couvertures, dans des chambres non chauffées." Une habitude opposée à celle des pays nordiques. "Du nord de la France à la Scandinavie, la domestication des canards eiders a créé des sociétés à couettes. Les gens dorment nus, lovés en chien de fusil dans des couettes personnelles, même s'ils dorment côte à côte. Et les chambres sont chauffées." Le typique lit à deux en largeur 140 utilisé avec monocouette et pyjama est donc un ovni français générateur de stress dont, estime M. Dibie, "on ne nous a pas vendu le mode d'emploi".

Monday, October 15, 2012

SPIRITUEUX – A Londres, le cocktail le plus cher du monde coûte 6 800 euros


AFP PHOTO / LEON NEAL
Le barman Salvatore Calabrese espère entrer dans le Livre Guinness des records, relate L'Express, depuis qu'il a réalisé, jeudi 11 octobre, le cocktail "le plus cher de l'histoire" (6 800 euros le verre). Les services du Guinness ont annoncé procéder aux vérifications d'usage.
Le site The Spirits Business donne la composition du breuvage : 40 ml de vieux cognac Clos de Griffier 1788, 20 ml de liqueur Kümmel 1770, 20 ml de Dubb Orange Curacao 1860 et deux traits d'Angostura Bitters des années 1900.
Le Salvatore's Playboy Club de Londres pourrait ainsi rafler le record au bar Skyview de Dubaï, qui le détient encore, avec un cocktail servi à 4 670 euros le verre.

"Baumgartner n'aura probablement aucune séquelle"Felix Baumgartner, le 14 octobre à Roswell.

Bernard Comet a été médecin des astronautes français de 1982 à 2001. Il travaille aujourd'hui à l'institut de médecine et physiologie spatiales (Medes) à Toulouse, une filiale du Centre national d'études spatiales (CNES). Pour Le Monde.fr, il revient sur le saut stratosphérique de l'Autrichien Felix Baumgartner, à 39 km au-dessus de nos têtes.

Le saut dans le vide de Felix Baumgartner peut-il faire progresser la science ?
Cet exploit permet de prouver qu'un astronaute peut s'éjecter du siège d'une capsule spatiale à très haute altitude et revenir indemne sur terre. Après avoir traversé une période d'instabilité pendant le saut, Felix Baumgartner a pu se rétablir très vite. Le centre de contrôle a d'ailleurs levé les bras à ce moment là, car c'était la phase de saut qui était finalement la plus incertaine. Sa qualité de sauteur [l'Autrichien est un adepte de base jump, de sauts extrêmes depuis des gratte-ciel ou des falaises] lui a permis de se rattraper et tout s'est bien terminé. En 1960, le colonel de l'US Air Force qui s'était élancé de 31,3 km de haut avait perdu connaissance et eu les mains gelées avec de graves engelures. Cette fois, il n'y a pas eu de problème.

Comment a-t-il pu se rétablir dans sa chute ?
On voit qu'il parvient à le faire en plaçant correctement ses mains pour s'appuyer sur l'air afin de se stabiliser. Je sais qu'il avait un bouton rouge, accessible avec sa main droite, qu'il pouvait presser pour déclencher un stabilisateur. Mais, visiblement, il ne l'a pas utilisé. Il n'a pas perdu connaissance et il est resté en contact permanent avec le centre de contrôle.

Si un astronaute s'éjecte un jour de sa capsule, il n'est pas certain qu'il ait les capacités de Felix Baumgartner, ni son sang froid pour se rétablir ? 

C'est vrai, mais on sait aujourd'hui qu'un tel saut est possible. Dans l'avenir, la solution pourrait être d'utiliser une sangle qui permettrait à l'astronaute en difficulté de se stabiliser dans sa chute, avant de revenir sur terre.
Quels peuvent être les conséquences de ce saut sur la santé de Felix Baumgartner ?
Felix Baumgartner a utilisé un scaphandre thermorégulé pendant la descente afin de limiter les variations de température [9°C au moment du saut et jusqu'à - 65°C, 20 km plus bas.] Il portait un masque avec de l'oxygène pur afin de maîtriser tout risque pour sa santé. Selon moi, il n'y a donc pas eu d'impact sur son organisme. Il n'aura probablement aucune séquelle. On peut quand même regretter le fait qu'il ne porte pas de cardiofréquencemètre pour mesurer ses pulsations cardiaques. Mais tout le reste, sur le plan technologique, comme sur le plan technique, était parfait. Parce que quand on voit la qualité des prises de vue, le déploiement des hélicoptères, la qualité de la capsule, du ballon et du centre de contrôle... On ne peut que le féliciter pour cet exploit technique et médiatique. Felix Baumgartner a aussi eu de la chance de trouver un bon sponsor.

Le cyclone Anaïs menace les côtes malgachesPDF Imprimer Envoyer
Lundi, 15 Octobre 2012 

 

La saison cyclonique pointe son nez. Le cyclone Anaïs se déplace doucement vers les côtes malgaches. La partie Nord devrait se préparer pour ces prochains jours.
Il fait bien beau… pour le moment. Aucun nuage ne vient s’interposer entre les bons plans à l’extérieur et les sorties à la piscine. Et pourtant, il faut commencer à être prudent. Car si la saison cyclonique de l’Océan Indien ne devrait débuter normalement que vers la mi-novembre, une tempête tropicale commence tout de même à pointer son nez. C’est le premier phénomène cyclonique de la saison, situé hier à 1 500 km au Nord-Est de l’île de la Réunion. Ce cyclone Anaïs s’est ainsi renforcé pour atteindre la catégorie 2, et n’a pour l’heure aucun effet sur la météo à Madagascar. Malgré tout, il faut être prudent car sa trajectoire va vers le Sud-Ouest en direction des côtes de Madagascar. Ce jour, selon les prévisions, il serait à 800 km au Nord de Madagascar et pourrait apporter avec lui un mauvais temps, en maintenant sa catégorie à 2 sur 5. Les côtes malgaches sont donc exposées pour ces prochains jours à ce météore.

Madagascar: Un ministre limogé a volé des meubles


PDF Imprimer Envoyer
Lundi, 15 Octobre 2012 
Dans la plupart des cas, une haute personnalité cherche à être intouchable en se cachant derrière son parti politique pour défendre la cause du régime de la transition.
Nombreux sont les avantages accordés à une haute personnalité comme un ministre quand elle exerce sa fonction à part les salaires énormes qu’elle perçoit. A titre d’illustration, elle est véhiculée, logée et prise en charge par l’Etat pour tous ses déplacements, entre autres. Parlant de sa résidence, c’est également meublée. Quand cette haute personnalité n’est plus en exercice de son activité, elle doit restituer tous les biens mis à sa disposition. Mais un ministre limogé dans ce régime de transition a volé tous les meubles dans son logement après son départ, a-t-on appris de source bien informée. Ces meubles qui sont encore neufs, portent une valeur de plus de 500 millions de nos francs.
Facture très lourde. Notons que ce ministre en question a voulu changer tous les mobiliers de son bureau ainsi que les meubles de sa résidence à l’arrivée à la tête de son département, et ce, en évoquant comme raison qu’il déteste la couleur noire du salon. Les responsables de son département ne faisaient ainsi que suivre ses ordres. Tout a été changé. Et encore, tous les meubles allant du salon, de la table à manger jusqu’aux ustensiles de cuisine, voire même les matelas ont été surfacturés, a-t-on appris de la même source. A titre d’illustration, un salon complet a coûté près de 10 millions d’Ariary. Une table à manger complet a été également achetée pour une valeur de 10 millions d’Ariary. En outre, trois matelas de deux places ont été acquis à raison de un million d’Ariary l’unité. Une chaise a été également achetée à 2,5 millions d’Ariary tandis qu’un petit appareil électro-ménager comme une bouilloire a coûté plus de 550 000 Ariary. Ce qui a ramené la facture très lourde avec un total avoisinant les 500 millions de nos francs, soit à peu près 100 millions d’Ariary.
Parti politique. Par contre, après le limogeage de cette haute personnalité, elle a pris avec elle tous ces meubles neufs sans rien oublier, même les ustensiles de cuisine. Sa résidence était ainsi complètement vide. L’affaire est maintenant entre les mains du BIANCO, a-t-on évoqué. Par ailleurs, ce ministre qui a été démis de sa fonction n’a pas voulu restituer la voiture 4x4 de service après la passation de pouvoir avec son successeur. On a dû ainsi faire appel à des éléments des forces de l’ordre pour pouvoir la récupérer. Ces éléments sont intervenus en stoppant son véhicule sur le chemin. Il était de ce fait obligé de descendre de la voiture et d’aller à pied pour rentrer chez lui, a-t-on appris. Notons que cette haute personnalité cherche à être intouchable en se cachant derrière son parti politique pour défendre la cause du régime de la transition. Reste à savoir si l’enquête menée à son encontre aboutira jusqu’à la fin, ou bien serait-il un dossier classé comme d’habitude ?

Friday, October 12, 2012

Le chocolat rend-il intelligent?Plus la population d'un pays mange de chocolat, plus il compte de prix Nobel, une indication que le cacao doperait les capacités mentales, selon une étude publiée jeudi dans la très sérieuse revue médicale américaine New England Journal of Medicine.


Les flavonoïdes, de puissants antioxydants qu'on trouve en grande quantité dans les fèves de cacao, le thé vert et le vin rouge, ont montré qu'ils réduisaient le risque de démence et amélioraient les fonctions mentales chez les personnes âgées, note le Dr Franz Messerli, de l'Université Columbia à New York et auteur de cet essai.
«Puisque le chocolat peut hypothétiquement améliorer les fonctions cognitives chez les individus et à fortiori dans l'ensemble d'une population, je me suis demandé s'il pouvait y avoir une corrélation entre la consommation de cacao dans un pays et les capacités mentales de ses habitants», explique avec une pointe d'humour le médecin.
«À ma connaissance, il n'existe pas de données disponibles mesurant les fonctions mentales de toute une nation», poursuit-il. «On peut donc concevoir que le nombre total de Nobel par tête pourrait donner une certaine idée des fonctions cognitives d'ensemble d'un pays», explique le chercheur.
Selon ses observations, «il y a une corrélation significative surprenante entre la consommation de chocolat per capita et le nombre de lauréats du Nobel pour dix millions d'habitants dans un total de 23 pays».
La Suisse arrive en tête à la fois en nombre de Nobel et en quantité de chocolat consommé, précise-t-il, indiquant avoir utilisé des statistiques de consommation fournies par plusieurs fabricants.
Les États-Unis, la France et l'Allemagne se sont situés dans la moyenne alors que la Chine, le Japon et le Brésil sont en bas du classement.
La Suède fait exception. Alors qu'avec 6,4 kilos de chocolat consommé par an et par tête elle aurait dû produire quelque 14 prix Nobel selon ces calculs, elle en a compté en fait 32, relève le Dr Messerli.
Il y a deux explications possibles ironise-t-il: «Soit que le comité de Stockholm du Nobel favorise ses nationaux, soit que les Suédois sont particulièrement sensibles aux effets du chocolat».
Le chercheur souligne que ces données sont basées sur des moyennes de consommation par pays et que les quantités de chocolat consommées individuellement par des lauréats du Nobel «restent inconnues», tout comme les doses cumulées de cacao nécessaires pour accroître ses chances de devenir un Nobel.

Amputation des membres pour les coupeurs de route


Thursday, October 11, 2012

Quelle menace la Chine représente-t-elle pour les Etats-Unis ?


REUTERS/Jason Lee
Au cours des dernières décennies, la Chine a souvent été présentée comme l’ennemi économique numéro un des Etats-Unis. Son entrée dans l’OMC en 2001 a coïncidé avec un effondrement de la part de marché mondiale des produits américains, que la baisse du dollar n’a pas réussi à atténuer.
Par son avantage comparatif indéniable en matière de coût salarial, la Chine a non seulement détruit les industries manufacturières locales peu sophistiquées mais aussi entraîné une vague massive de délocalisations. Enfin, sa politique de taux de change (quasi) fixe s’est traduite par une accumulation de réserves sous la forme de bons du Trésor américains. Par ce fait, la Chine "tiendrait" financièrement les Etats-Unis étant désormais, juste devant le Japon, le premier détenteur étranger de treasuries.
Tout ça, pourrait-on dire, c’est de l’histoire ancienne. Romney a eu beau évoquer par deux fois le "financement chinois" du déficit, la menace chinoise s’estompe. Ce n’est pas tant que l’Amérique se rebiffe, mais plutôt que la Chine ne parvient pas à "reformater" son modèle de croissance.
L’équation est simple pour la Chine : il lui faut rééquilibrer sa croissance en faveur de la demande intérieure, donc de la consommation. Pour ce faire, elle doit sortir de la logique investissement/exportation qui prévaut depuis plus de 15 ans. Facile à dire. Possible à faire. Mais sûrement pas en quelques trimestres.

Pour que les ménages consomment plus il faut laisser le taux de change s’apprécier : cela se traduira par une baisse des prix des biens importés. Or, face au ralentissement récent, les autorités chinoises ont plutôt favorisé une dépréciation du yuan face au dollar.
Il faut aussi que les salaires augmentent plus vite que la productivité. C’est déjà le cas, avec des conséquences assez mauvaises pour l’économie. Non seulement les ménages épargnent le supplément de revenu (même si les taux offerts sont très faibles), mais les profits des entreprises (surtout celles intensives en main d’œuvre) en pâtissent, comme le montre le graphique ci-dessous.

La seule option de politique économique porte sur l’arbitrage entre appréciation et hausse des salaires, décision dont les impacts sectoriels sont importants (sur les ménages, les entreprises capitalistiques ou intensives en main d’œuvre…). Elle doit aussi s’accompagner d’un réel développement des services à un moment où plusieurs industries sont déjà proches de la maturité.
Il faudrait donc, pour un rééquilibrage efficace de la demande intérieure, que ces mesures s’accompagnent d’une montée en gamme des produits chinois. Car tout rééquilibrage (hausse des salaires, appréciation du change, voire hausse des taux d’intérêt pour accroître les revenus d’épargne), est coûteux pour les entreprises. Or l'amélioration de la qualité et du degré d'innovation des produits fabriqués est un processus long, qui prend plusieurs années.
Est-ce pain béni pour les Etats-Unis ? Dans une certaine mesure oui, car la hausse des coûts de production en Chine et la logique de rapprochement du consommateur final a déjà bénéficié à l’industrie américaine.
Mais si la Chine perd en compétitivité, il y aura toujours quelques pays (le Vietnam a déjà commencé) pour prendre le relais dans la course aux exportations de produits intensifs en main d’œuvre. En outre, une appréciation du yuan (ou une baisse de l’épargne domestique) sera synonyme de moindres excédents commerciaux et donc, d’accumulation de réserves par la banque centrale chinoise. Pour les Etats-Unis, cela veut dire la disparition progressive d’un investisseur final de ses bons du Trésor.
Est-ce risqué ? Pour l’instant, mais peut-être plus pour longtemps, la Réserve Fédérale se charge de monétiser une partie du déficit public. Par ailleurs, la dynamique exportatrice (produits énergétiques notamment) ne va pas réduire le déficit extérieur des Etats-Unis mais diminuer sa composante structurelle.
Pour que le déficit extérieur reste durablement limité et ne soit plus un problème, il faudra s’atteler sérieusement au déficit public. Le challenge majeur du prochain président n’est pas la Chine, mais le rééquilibrage des finances publiques.

Evariste Lefeuvre, Chief economist Amériques, Natixis New York, auteur de La Renaissance américaine, à paraître aux Editions Leo Scheer.

Journal du 11 octobre 2012


Wednesday, October 10, 2012

BIO – Puma lance des baskets écolos


 
Puma vient d'annoncer le lancement d'une série de chaussures et de vêtements biodégradables. Mais quel est le véritable objectif du fabricant allemand de vêtements de sport ? Protéger la nature ou rattraper son retard sur ses rivaux Nike et Adidas ? Réponse du directeur adjoint Franz Koch : "Nous voulons contribuer à un monde meilleur. En même temps, nous voulons aussi améliorer notre avantage compétitif".
Puma considère que "la durabilité est une méga-tendance", et espère attirer plus de clients grâce à sa nouvelle collection, qui sera disponible en 2013. A la fin de leur durée de vie,  les 22 articles de la collection Puma InCycle, des baskets biodégradables, des chemises, des vestes de survêtement et des sacs à dos en plastique recyclable, pourront être retournés aux magasins afin d'être recyclés.
DU COMPOST EN MOINS DE 9 MOIS
Pour définir le concept de ces produits, Franz Koch a expliqué que la semelle des baskets pourrait être faite avec des polymères biodégradables et des polyesters recyclables. Le dessus de la chaussure serait en coton et en lin biologiques, afin d'éliminer les pesticides, les fertilisants chimiques et d'autres produits chimiques. Selon une étude réalisée en 2010, 57% de l'impact environnemental de la marque est liée à la production de coton, le caoutchouc et de cuir.
Après être passées à la broyeuse, les baskets seraient transformées en compost au bout de six à neuf mois. Mais Puma prévient ses futurs clients : "Vous ne pouvez pas simplement les jeter chez vous dans votre jardin, creuser un trou et espérer qu'un arbre en sortira"...
Puma, filiale du groupe français PPR, régulièrement saluée par des rapports de l'Onu pour ses efforts en matière environnementale, a également annoncé qu'elle allait prendre encore plus en compte l'impact de ses activités en matière de pollution de l'air, de production de gaz à effet de serre, de déchets, et d'utilisation de terre et d'eau.